spacer
Детайли: Всички игри Популярни Нови По категории
Всички игри Бикове и крави
Размер: 1,5 mb
Онлайн 0
Играна -
Добавена 2007-03-07
Класация: Всички деня седмицата месеца турнири
Правила: Въпроси Помощ
Целта на играта бикове и крави е да се отгатне четирицифрено число.
Числото се генерира от играта и всеки от двамата играчи трябва да го отгатне. Играчът пръв познал числото става победител. Играта приключва когато един от играчите достигне до три точки, всяка победа носи по една точка.
Играта протича по следният начин. Първият играч прави предположение за тайното четерицифрено число. Компютъра връща отговор като посочва броят на съвпаденият на цифрите. В този случай, ако дадена цифра от предположението се съдържа в тайното число и се намира на същата позиция се отбелязва като "бик", ако се съдържа, но е на различно място тогава се отбелязва като крава.
Например:
Числото генерирано от компютъра е: 5820
Предположението направено то играча е : 6801
Резултата ще бъде: 1 бик + 1 крава ( Бикът е числото 8 (т.е. 8 се намира вярно на втората позиция) , а кравата е числото 0 (0 се съдържа в комбинацията , но трябва да бъде на 4 позиция, докато играчът е предположил трета позиция)
Играчите се редуват в своите предположения за тайното число. Ако първият играч, който е започнал играта, открие числото , вторият има право на още един ход да отгатне числото, ако успее играта се отбелязва като равна.
loading...
spacer