spacer
Условия за ползване на сайта
I. Задължителна информация за правата на лицата по общият регламент за защита на личните данни
II. Политика за използване на бисквитки и други проследяващи механизми
III. Общи условия за ползване на услугите, регистрация и участие в игрите


Задължителна информация за правата на лицата по общият регламент за защита на личните данни


Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

1. Fortegames събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на достъп до игрите хоствани на сайта forte.games, на външни сайтове или като апликация за мобилни устройства - телефони, таблети и др. , или по-точно на база следното:
- Изрично полученото съгласие от Вас като клиент.
- Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Fortegames.
- За целите на легитимния интерес на Fortegames.
2. Fortegames е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, Fortegames действа в качеството си на обработващ лични данни.


Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

1. Fortegames събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги включващи достъп до игрите, регистрация на сайта и други услуги достъпни през сайта, директно от игрите или чрез мобилни приложения,а също и за записване за участие в нашите събития, както и за следните цели:
- Създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни.
- Регистрация като на участник в събитие, организирано от Fortegames.
- Счетоводни цели.
- Статистически цели.
- Защита на информационната сигурност.
- Изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на платформата, ново добавени игри или подобрения в текущо достъпните и др.
- Подобряване на услугата чрез предлагане на подходяща за вас информация за събития , продукти или услуги, които могат да са от интерес за Вас.
- Предоставяне на техническа поддръжка чрез електронна поща.
2. Fortegames се води и наблюдава следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
- Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност.
- Ограничение на целите на обработване.
- Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни.
- Точност и актуалност на данните.
- Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите.
- Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
3. При обработването и съхранението на личните данни, Fortegames може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:
- изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Fortegames?

1. Fortegames извършва следните операции с личните данни за следните цели:
- Регистрация на потребител в уебсайта , в сайт на трети страни , през мобилна апликация или др. – целта на тази операция е създаване на профил, който да бъде свързан с използваната услуга с възможност да се управлява профила чрез достъп през съответния панел , а също и да се даде възможност за достъп до игрите с индивидуално потребителско име. Заключение от оценката на въздействието: Въз основа на горепосочената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията "Регистрация на потребител" е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
- Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е управление на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите, нови игри или извършени подобрения на текущи такива, съгласно условията за позлване на сайта.
- Изпращане на информационен бюлетин – целта на тази операция е управление на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават.
2. Fortegames обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

- Данни: Ваши индивидуални данни (потребителскко име, име и фамилия, електронна поща, държава, телефон)
* Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител. 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изрично посочено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения. 3) Извършване на плащане на услуга на сайта ,където съотвентата услуга изисква плащане през телефон.
* Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуги, между Fortegames и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни .
- Допълнителни данни, предоставяни от Вас – При желание от ваша страна, вие можете да допълните в профила си рожденна дата, публично име, кратката информация за вас или други данни.
* Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт.
* Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между Fortegames и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни.
- Други данни, които Fortegames обработва – При влизане и регистрация в нашия уебсайт или във Вашия профил, Fortegames събира данни за използвания IP адрес.
* Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
* Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора.
3. Fortegames не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
- разкриват расов или етнически произход.
- разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации.
- генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
4. Личните данни са събрани от Fortegames от лицата, за които се отнасят.
5. Fortegames не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.


Срок на съхранение на личните Ви данни
1. Fortegames съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, Fortegames полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни като сроковете за това може да бъдат различни.
2. Fortegames Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, статистика свързана с игрите, с оглед легитимни интереси на Fortegames или друго.
3. Fortegames съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.


Предаване на вашите лични данни за обработване
1. Fortegames може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
2. Fortegames Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.


Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни


Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

1. Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Fortegames за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил, чрез изтриване на профила си или чрез искане в свободен текст.
2. Fortegames може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
3. С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.


Право на достъп
1. Вие имате право да изискате и получите от Fortegames потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
2. Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
3. Fortegames Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
4. Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Fortegames си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.


Право на коригиране или попълване
Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до Fortegames.


Право на изтриване ("правото да бъдеш забравен")
1. Вие имате правото да поискате от Fortegames изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Fortegames има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
- личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин.
- Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването.
- Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество.
- личните данни са били обработвани незаконосъобразно.
- личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Fortegames.
- личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
2. Fortegames не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
- за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация.
- за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени.
- по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве.
- за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели.
- за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
3. За да упражните правото си на "забравяне", Вие следва да подадете искане през опцията във Вашия профил (чрез изтриване) или писмено искане, изпратено до Fortegames, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред Fortegames, като представите на данни на идентификация и при необходимост дриги данни свързани с профила на лицето, за което се отнасят данните.
4. Fortegames не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.
5. Fortegames може да анономизира личните данни, като остави само потребителско име и статистически данни за игра на това име с други играчи с цел запазване статистиката между играчи.

Право на ограничаване
1. Вие имате право да изискате от Fortegames да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
- оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Fortegames да провери точността на личните данни.
- обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено.
- Fortegames не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции.
- Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Fortegames имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост
1. Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Fortegames, директно през Вашия профил или с искане по имейл.


Право на получаване на информация
1. Вие можете да поискате от Fortegames да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Fortegames може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.


Право на възражение
1. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Fortegames, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.


Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни
1. Ако Fortegames установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
2. Fortegames не е длъжен да Ви уведомява, ако:
- е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността.
- е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви.
- уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни
1. С нашите доставчици на услуги - за извършване на ежедневните ни бизнес цели, като например обработване на транзакции, да провеждаме вътрешни проучвания и аналитични оценки.
2. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.
3. В отговор на правно запитване - за спазване на закона, съдебно производство, призовка, съдебно разпореждане или друг съдебен процес.

Други разпоредби
1. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формата за контакти.
2. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.
3. Когато възлагате на Fortegames да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, Fortegames действа в качеството на обработващ личните данни.
4. Fortegames действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате. Fortegames няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай Fortegames няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на Fortegames в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.


Какви мерки за сигурност сме предприели в Fortegames по отношение сигурността на личните данни, които съхранявате на нашата инфраструктура?
Цялата информация, която ни предоставяте, се съхранява на нашите защитени сървъри. Всички платежни транзакции минават през системата на нашите доставчици, като те преодставят до нас съответно минимума данни, който определя закупуването на съответната услуга от вас. Когато сте избрали парола за осъществяване на достъп до сайта или игрите, вие сте отговорни за запазването на тази парола като поверителна. Моля ви да не споделяте парола с никого. За съжаление предаването на информация по интернет не е напълно защитено. Въпреки че ще направим всичко възможно, за да защитим вашите лични данни, не можем да гарантираме сигурността на данните, предавани на нашия уебсайт; всяко предаване е на ваш собствен риск. След като получим информацията ви, ще използваме стриктни процедури и функции за сигурност, за да се опитаме да предотвратим неоторизиран достъп.


Политика за използване на бисквитки и други проследяващи механизмиСайтът на Fortegames използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити.
Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Видове бисквитки, които използваме:
Задължителни бисквитки
Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език,ауторизация на акаунта и др. Такива бисквитки са също тези за включване на кеширане и др.

Аналитични бисквитки
Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.

Функционални бисквитки
Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да играете в него, да ни пишете на чата, както и да запомняте предпочитания на език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.

Местни обекти за съхранение.
Можем да използваме Flash Местни обекти за съхранение ("Flash LSOs"), за да съхранявате Вашите предпочитания за уебсайтове и да персонализирате вашето посещение. Flash LSOs се различават от "бисквитките" на браузъра, поради количеството и типа на съхранените данни. Обикновено не можете да контролирате, изтривате или деактивирате приемането на Flash LSO чрез уеб браузъра си. За повече информация относно Flash LSO или за да научите как да управлявате настройките си за Flash LSOs, отидете на страницата за помощ на Adobe Flash Player, изберете "Панел за настройки за глобално съхранение" и следвайте инструкциите. За да видите Flash LSOs, които се намират на компютъра ви, изберете "Панел за настройки за съхранение на уебсайтове" и следвайте инструкциите, за да прегледате и, ако решите, да изтриете конкретна Flash LSO

Бисквитки за прецизно таргетиране
Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adsense, Adwise и др.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

Рекламна мрежа на трети страни

Ние използваме трети страни, като мрежови рекламодатели и други маркетингови агенти, за да показваме реклами на нашия уебсайт, за да ни помогнете да показваме реклами на уеб сайтове на трети страни и да оценяваме успеха на нашите рекламни кампании. Мрежовите рекламодатели са трети страни, които показват реклами въз основа на посещенията ви в нашия уебсайт и несвързани уебсайтове на трети страни. Това ни позволява и тези трети страни да насочват реклами, като показват реклами за продукти и услуги, от които може да се интересувате. Доставчиците на рекламни мрежи от трети страни, рекламодателите, спонсорите и / или услугите за измерване на трафика могат да използват "бисквитки", JavaScript, уеб beacons (включително прозрачни GIF), Flash LSO и други технологии, за да измерват ефективността на рекламите си и да персонализират рекламно съдържание. Тези "бисквитки" и други технологии се управляват от конкретната политика за поверителност на всяка трета страна, а не от нас. Възможно е да предоставим на тези рекламодатели информация за използването на нашия уебсайт и нашите услуги, както и обща или неподлежаща на идентификация информация за посетителите на нашия уебсайт и на потребителите на нашата услуга.

Можете да се откажете от много рекламни мрежи на трети страни, включително тези, управлявани от членове на инициативата за мрежова реклама ("NAI") и Алианса за цифрова реклама ("DAA"). За повече информация относно тази практика от членовете на NAI и членовете на DAA и вашият избор относно използването на тази информация от тези компании, включително как да се откажете от рекламни мрежи на трети страни, управлявани от членове на NAI и DAA, посетете съответните им уебсайтове: www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp (NAI) и www.aboutads.info/choices (DAA).

Изключването от един или повече мрежи на членове на NAI или членове на DAA (много от които ще бъде една и съща) означава само, че тези членове вече няма да предоставят целево съдържание или реклами за вас. Това не означава, че повече няма да получавате целево съдържание или реклами на нашия уебсайт или други уебсайтове. Може да продължите да получавате реклами, например въз основа на конкретния уебсайт, който гледате. Също така, ако браузърите ви са конфигурирани да отхвърлят "бисквитките", когато посещавате тази страница за отказване или впоследствие изтривате "бисквитките" си, използвайте друг компютър или мобилно устройство или променяте уеб браузъри, изключването от NAI или DAA може вече да не е ефективно , Допълнителна информация можете да намерите на уебсайтовете на NAI и DAA, достъпни от горепосочените връзки.Общи условия за ползване на услугите, регистрация и участие в игрите предлагани от forte.gamesI. Дефиниции
При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:
1) "IP Адрес" ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа
2) "Интернет сайт" е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във вашия браузър
3) "Платформа" e съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт предоставящ достъпна среда на потребитля до възможностите на интернет пространството.
4) "Браузър" e компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.
5) "Електронна препратка" е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
6) "Бъг" е слабост или неволна грешка в кода на продукта, която позволява на потребител да се облагодетелства по непозволен от играта начин или дейност и/или която пречи на сървърите, на екипа и/или на софтуера да изпълняват предвидените, заложени и очаквани задачи.
7) "Злоумишлени действия" са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения,spam) , реклама, препълване на каналите за съобщения (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли или непряко намесване в играта на друг потребител / чужд акаунт и всякакви злоумишлени действия спрямо друг потребител, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи,използването и недокладването на бъг, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
8) „Система” е устройство или система от свързани устройства и/или системен софтуер, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща и/или получава електронни документи и/или електронна информация.
9) "Парола" е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.
10) "Потребителско име" е избран от потребителя комбинация от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя. Потребителско име може да бъде и електронната поща, която потребителят е използвал при регистрацията си.
11) "Случайно събитие" е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
12) "Уебсайт" е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, хипервръзки или други материали и ресурси.
13) Fortegames е наименованието посредством ,което се предоставят информационни услуги и ресурси, описани в настоящите Общи условия
14) "Потребител" е всяко лице с право на регистрация съгласно Общите условия раздел III, което използва предоставяните услуги и/или ресурси осигурени от fortegames.
15) "Сървър" е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.
16) "Акаунт" е съвкупността от данните, които потребителят предоставя при регистрация, чрез които той се идентифицира уникално в системата, като в него се включват и всички придобити при и/или по повод на участието на потребителя в игрите виртуални точки или други виртуални благини.
17) "Множество профили" представлява регистрацията на повече от един акаунт от един потребител.
18) "Ботове" се наричат автоматизирани скриптове под всякаква форма, симулиращи активност в даден акаунт (като в това число не влизат автоматизираните скриптове на играта, в случаите когато играта позволява игра срещу компютър).
19) "Честна игра" е участие в игра на потребител в която той не извършва умишлени действия да саботира играта, или всеки друг метод не споменат тук, но водещ до същите последствия , с които може да предизвиквика загуба или победа за себе си или своят отбор, а е игра в която той играе спрямо своите възможности и шанса който получава.
20) Fortegames е собственост на Форте Софт ООД, дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в България, област Варна, община Варна, гр. Варна 9010 , бул. Осми приморски полк № 139, вх. Г, ет. 5, ап. 59, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 148131220 , номер по ЗДДС: BG148131220 ,наричано по-долу Администратор
II. Oбщи разпоредби
1) Настоящите Общи условия са изготвени на основание чл. 298 от Търговския закон и представляват общи условия по смисъла на чл. 298.
2) С извършването на регистрация на сайта forte.games всеки потребител заявява, че се е запознал, че разбира, че не оспорва и че приема в пълен обем всяко и всички от посочените по-долу разпоредби на тези Общи условия за ползване.
3) Настоящите Общи условия са изготвени от Администратора и могат да бъдат изменяни и/или допълвани единствено (а) по взаимно съгласие на потребителя и Администратора, изразено в писмена форма, или (б) едностранно от Администратора. В случая по б. (а) изменението има сила и действие единствено в отношенията между Администратора и съответния потребител и не се прилага спрямо останалите потребители. В случая по б. (б) изменението влиза в сила спрямо всички регистрирани потребители след изтичането на 7 (седем) дена от публикуването на съответното изменение на сайта forte.games.
4) Всички спорове и искове, свързани с ползването на сайта forte.games и/или на игри предоставени от fortegames на трети лица , възникнали между потребител при и/или по повод на тези Общи условия, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване на отношенията между Потребителя и Администратора, както и споровете за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Търговския арбитражен съд , гр. Варна съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.
5) Спрямо настоящите Общи условия се прилага българското право.

III. Условия за регистрация
1)Право на регистрация в страницата forte.games имат:( 1.1 )физически лица, които са навършили 18 години (съответно – са навършили пълнолетие по силата на законите на държавата, чиито граждани са тези лица и от която се осъществява достъп до страницата forte.games), и само при условия, че тези лица не са поставени под запрещение и/или чиято дееспособност не е ограничена по някакъв друг начин; и( 1.2 )юридически лица, които не са неплатежоспособни и спрямо които не е открито производство по несъстоятелност съгласно разпоредбите на правото на държавата, в която е учредено съответното юридическо лице.
2)Лица, които не отговарят на горните условия, нямат право на регистрация в страницата forte.games. С извършването на регистрация в страницата forte.games всеки потребител заявява, че отговаря на посочените в т. 1 (1.1), съответно – (1.2) условия. В случай, че Администраторът впоследствие установи, че декларацията на потребителя по смисъла на предходното изречение не отговаря на условията за регистрация, Администраторът има право, без да е необходимо каквото и да е предварително уведомление до потребителя, да заличи регистрацията и съответния акаунт и да отнеме всички натрупани към съответния момент виртуални точки , вип статус или друго виртуални благини, свързани с акаунта на този потребител.
3)В случай, че се регистрира юридическо лице, регистрацията следва да се извършва единствено и само от лицата, които го представляват по закон. В случай, че лице, различно от посочените в предходното изречение, то задълженията, свързани с регистрацията, възникват за това лице в качеството му на физическо лице.
4)В случай, че сте родител, който упражнява родителски права, и/или настойник или попечител и/или според правото на държавата, чийто гражданин сте, осъществявате друга форма на опека над такова лице, и предоставяте съгласие за регистрация на Вашето дете или намиращото се под Ваши грижи и отговорност лице, то с регистрацията си Вие в качеството си на техен законен представител се съгласявате разпоредбите на тези Общи условия за ползване да се прилагат както спрямо Вас, така и спрямо тези лица в случаите, в които тези лица ползват тази страница (независимо дали със или без Вашето изрично знание, съгласие и непротивопоставяне). За целите на отношенията Ви с Администратора на страницата forte.games и екипа на forte.games се счита, че всяко ползване на страницата от такива лица се извършва с Вашето изрично знание, съгласие и непротивопоставяне. За „изрично знание, съгласие и непротивопоставяне” се приемат и всички онези случаи, в които Вие с действията си и/или бездействията си сте създали обективни и субективни предпоставки за това лицата, намиращи се под Ваша грижа и отговорност и лицата, чийто законен представител сте Вие, да могат да осъществят фактически достъп до страницата forte.games.
5)В случай, че сте родител, който упражнява родителски права, и/или настойник или попечител и/или според правото на държавата, чийто гражданин сте, осъществявате друга форма на опека над такова лице, и предоставяте съгласие за регистрация на Вашето дете или намиращото се под Ваши грижи и отговорност лице, то с регистрацията си Вие се считате за надлежно уведомен от екипа на forte.games, че част от съдържанието на страницата е възможно да е неподходящо и/или да се окаже неподходящо за Вашето дете и/или лицата, намиращи се под Ваши грижа и отговорност. Тъй като достъпът до такива части, както и преценката за това дали дадено съдържание е подходящо или не за намиращите се под Ваши грижи лица, не могат да бъдат контролирани от Администратора и/или екипа на forte.games, ние не можем да поемем каквато и да е отговорност за евентуално произтичащи от достъпа до такива части материални и нематериални вреди за Вас и за лицето, което се намира под Вашите грижа и отговорност.
6)Потребителят се задължава да проверява периодично, но при всички случаи не по-рядко от един път седмично дали настоящите Общи условия за ползване са изменени и/или допълнени. В случай, че част от тези условия бъде променена и/или допълнена и потребителят не е съгласен с нея, той е длъжен да уведоми за това незабавно и писмено администраторите на страницата или да заличи незабавно своята регистрация и своя акаунт, като поеме за своя сметка всички свързани с това евентуални неблагоприятни последици, които възникват за него (вкл. евентуалната загуба на виртуални и/или реални парични средства). В случай, че потребителят не е уведомил писмено администратора за несъгласието си и/или не е заличил своята регистрация и своя акаунт, се счита, че потребителят е съгласен изцяло с изменението и/или допълнението на Общите условия за ползване.
7)Регистрацията в страницата forte.games и прекратяването й са доброволни (с изключение на случаите на принудително прекратяване със санкционен характер описани в Общите условия) и зависят само и единствено от волята на съответния потребител.
8)Регистрацията в страницата forte.games е безплатна. Единственото условие е да отговаряте на критериите за потребител по смисъла на настоящите Общи условия и да заявите пълното и безусловно приемане на настоящите Общи условия.
9)В процеса на регистрация потребителят задължително попълва формуляр за регистрация с минимално необходимо и незадължителносъдържание. Правилното попълване на минимално необходимото съдържание е предпоставка за успешно извършване на регистрацията на съответния потребител. Попълването на полетата с незадължително съдържание се извършва по желание и според собствената и независима преценка на потребителя.
10)С регистрацията си в страницата forte.games всеки потребител заявява, че е съгласен и не възразява с предоставянето и обработката на личните данни, които е предоставил в процеса на регистрация, или които ще предостави впоследствие – в хода на използване на услугите, предоставяни на страницата forte.games.
11)Всички данни, които предоставя всяко лице при регистрацията си, се считат за пълни и верни до установяването на противното. Всяко лице, извършило регистрация в fortegames, носи отговорност за верността и пълнотата на личните и другите данни, които предоставя във връзка с регистрацията си. Администраторът си запазва правото да редактира информацията предоставена от потребител и/или да блокира или изтрие акаунт без предраварително предупреждение , по собствената му и независима преценка в случаите когато данните за акаунта или действията на потребител притежаващ даденият акаунт извършени в игра или на сайта противоречат на правилата на настоящите Общи условия и/или добрите нрави.
12)От данните, предоставени от потребителя в процеса на регистрация, видимо за останалите регистрирани потребители ще бъдат всички данни от профила на съответния потребител, с изключение на адреса на неговата електронна поща и всяка друга информация, заличена от Администраторът, както и такава , която потребителят е изрично е посочил, че не желае да споделя посредством дадените възможности на сайта.
13)Потребителят има право по всяко време да променя и актуализира личната информация, която е посочил за целите на съставяне на своя профил и която е достъпна за промяна през сайта или директно в игрите. Правото на потребителя да извършва такива промени се прилага при аналогично прилагане на изискванията, посочени по-горе ( включително, но и не само : относно достоверност на данните, наличие на минимално необходима информация и прочие данни).
14)С извършването на регистрация на страницата forte.games всеки потребител заявява, декларира и се задължава (14.1) да не разпространява и публикува на сайта снимки и всякакви други изображения и текстови материали с чужди авторски права, както и с други защитени от закона права на трети лица, без изричното съгласие от притежателят на тези права. (14.2) да не разпространява и публикувате на сайта снимки и всякакви други изображения в които присъстват трети лица, които не са дали изрично своето съгласие за това. (14.3) да не разпространява съдържание, което е обидно, накърняващо добрите нрави, недостойно, порнографско, насилствено,агресивно, неприлично, провокира към омраза и нетърпимост ,внушаващи етническа,религиозна,расова,политическа,национална нетърпимост или всяка форма на насилие или по друг начин нарушаващо законови разпоредби и/или защитени права и правни интереси на други лица; (14.4) да не разпространявате и публикувате на сайта снимки и всякакви други изображения и текстови материали съдържащи конфиденциална информация или такава засягаща интересите на трети страни незавсимо дали тя е вярна,невярна или подвеждаща. (14.5) да не разпространявате и публикувате на сайта снимки и всякакви други изображения и текстови материали които могат да увредят умственото, физическото или моралното развитие на малолетните и непълнолетните или каквото и да е друго съдържание неподходящо за лица под 18-годишна възраст. (14.6) че само той носи пълна отговорност за публикуваните от него снимки (изображения) и всякакви други материали на сайта (14.7) че лично ще се запознаете и ще спазвате условията за ползване на чата в игрите от тук https://forte.games/gprivacy.php (14.8) регистирайки се в сайта, не желае да получава фактура за плащанията си към услугите на сайта и разбира и приема , че виртуалните пари в игрите са само за игрите и не се обръщат в реални.
15) Забранена е да регистрирате потребителски имена близки по значение до тези използвани от администраторите и модераторите на сайта (като например всички имена производни или близки по значение до admin, moderator, support и други не упоменати тук , но приети като такива за служебни) или други имена, чрез които се представяте като упълномощени лица от сайта, докато реално на вас не са ви предоставени такива права. В случай, че регистрирате такива, акаунта ви може да бъде изтрит без предупреждение, като всички виртуални точки, вип статуси и виртуални благинки закупени от вас ще бъдат отнети.


ІV. Потребителски профил
1) Всеки потребител при регистрация в уебсайта получава потребителски профил (акаунт), като един потребител има право да притежава само един потребителски профил. За собственик на профила се счита собственикът и/или титулярът на електронната поща, използвана при регистрацията на съответния потребител. Всякакви други договорки (писмени или устни ) нямат обвързващо действие спрямо екипа на fortegames.
2) Потребителското име представлява уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които потребителят се индивидуализира при ползването на Услугите. Fortegames не проверява и не носи отговорност за истинността на потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост
3) Паролата представлява код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил. Потребителят се задължава да не прави достояние на трети лица паролата си и носи отговорност за това да създаде всички необходими условия при полагането на високи стандарти за сигурност на информацията за това трети лица да не могат да осъществяват неоправомощен достъп до неговата парола и до страницата forte.games, използвайки неговия акаунт. С цел избягването на недоразумения се постановява, че екипът на fortegames не носи каквато и да е отговорност, свързана с неправомерно осъществяване на достъп до Вашия акаунт от лица, различни от Вас и без Вашето изрично съгласие за това, вкл. и в случаите, в които в резултат на този неоторизиран достъпът Вашият акаунт е съществено променен, изтрит или заличен по друг начин, или ако натрупаните до момента печалби бъдат използвани от лицето без право на достъп за цели, различни от Вашите.
4) Администраторът не носи отговорност, ако някой узнае потребителското име и/или паролата на някой потребител и го използва за да вземе информация, промени или изтрие профила на този потребител. В допълнение Администраторът не носи отговорност към потребителите във връзка с преки, непреки, случайни вреди, включващи, но без да се ограничават само до, вреди вследствие на загуба на печалби, добра воля, пропуснати ползи, загуба на данни или други загуби като резултат от: (4.1) ползването или невъзможността да ползвате услугите на сайта (4.2)изказвания или действия, на които и да е било трети лица във връзка с услугите на сайта (14.3) всеки друг въпрос, свързан с услугите, предлагани на сайта

V. Интелектуална собственост
1) Всички игри, услуги, предлагани на сайта ( включително начин на изработка ,функциониране, външен вид, дизайн, source код ) са защитени обекти на авторското право и сродните му права. Потребителите могат да копират части от съдържанието единствено и само за тяхна лична употреба и само доколкото по този начин не се нарушават авторските права и защитените марки и търговски знаци, поместени на страницата forte.games. Забранява се съхраняването на части от страницата без предварителното писмено съгласие на администратора, независимо от формата, в която се извършва това съхраняване.
2) Използването на лого, търговски марки и други знаци на сайта са собственост на Fortegames или се извършва с изричното съгласие на собствениците на тези търговски марки, лого и знаци. Забранява се на потребителите да извършват каквито и да е действия, които могат да доведат до нарушаване на правата на интелектуална собственост, свързани с тези търговски марки, лого и знаци. В частност с цел избягването на недоразумения се постановява изрично, че предоставянето на възможност за ползване на страницата и съдържанието й от потребителите не представлява каквото и да е оправомощаване или лицензия да се ползват търговските марки, лого и знаци, поместени на нея.
3) С разполагането на всяко Потребителско съдържание на Уебсайта потребителят се съгласява и предоставя на Администратора правото да визуализира публикуваното съдържание в Потребителски профили, създадени от други потребители, както и да използва по своя преценка графични изображения, рекламни формати и други при оформянето на страниците от Уебсайта , на които се визуализира Потребителското съдържание
4) Всякакви опити за модификация съдържанието на сайта от страна на потребителите са строго забранени. Под модификации се разбира потребителите да поместват на сайта съдържание, което не е необходимо за целите на регистрацията и не е било предварително одобрено от Администратора и/или да променят правилата за участие в игрите, включително и чрез предлагането на залози, които не са незначителни по смисъла на Закона за хазарта и в този смисъл са забранени всякакви действия или бездействия на потребителите, които могат да доведат до каквато и да е промяна на изцяло нехазартния характер на игрите, предлагани на страницата forte.games. 5) Регистрираният потребител е единствено отговорен за законността на потребителското съдържание, което публикува или прави достъпно чрез ползването на Услугите на Уебсайта, както и за действията си по публикуването му и за последствията от това публикуване
6) Потребителите на forte.games могат да получат достъп до сайта от сайтове на трети страни по интернет чрез директно вграждане на игрите или по друг начин. Сайтове на трети страни не са под надзор или контрол на Fortegames, поради което Fortegames не носи отговорност за съдържанието на уебсайтовете на трети страни и всички техни представителства и не носи отговорност или дава гаранции по отношение сигурността на информацията им от всеки вид. Fortegames не носи отговорност за всякакви щети, възникнали на сайтове на трети страни, в следствие на използването на приложения (игри) от сайта.Fortegames си запазва правото да спира достъпа до игрите на сайтове на трети страни, за които прецени.
7)Страницата forte.games може да съдържа линкове към други интернет-страници, както и други интернет-страници могат да съдържат линкове към страницата forte.games. Тези други страници не се намират под контрола на Администратора и екипа на forte.games, поради което Администраторът не може да поеме каквато и да е отговорност за сигурността на функционирането и защитата на личните данни, които предлагат тези други страници. Посещаването на тези други страници чрез евентуални линкове на страницата forte.games се извършва изцяло на отговорност и риск на всеки отделен потребител

VI. Участие в игри и турнири
1)С успешната си регистрация всеки потребител получава правото да ползва услугите, предлагани на страницата. Основната част от съдържанието на сайта представлява предлагането на развлекателни игри. В зависимост от типа на играта , те може да се играят индивидуално, индивидуално срещу компютър, както и между двама или повече потребители или организирани първенства и турнири, в които да участват потребители или компютър (ако играта позволява това). Следователно при успешната регистрация възниква абстрактното право на всеки потребител да участва в игрите и/или турнирите, предлагани на страницата forte.games. Въз основа на упражняването на това абстрактно право и в резултат на участието на всеки отделен потребител в конкретни игри и/или турнири, предлагани на страницата forte.games, в полза на отделните потребители могат да възникнат и други права и задължения – съгласно условията за участие в съответните игри и/или турнири и както е описано най-общо в тези Общи условия.
2) Игрите, предлагани за ползване на сайта forte.games, не представляват "хазартни игри" по смисъла на Закона за хазарта. Всички игри, които се предлагат за ползване на страницата forte.games, служат за отдих и развлечение, демонстрация на сръчност и умения или са с познавателна цел, макар и използването им по желание на потребителя да изисква заплащане (предоставянето на залог) или обичайно да се подразбира, че загубилият потребител следва да поеме разноските за играта, тъй като залогът и спечеленото от една игра са незначителни.
3) Участието в игрите на страницата forte.games може да бъде със или без даването на залог от страна на потребителя, като това зависи от конкретната игра. Размерът на залога за участие във всяка отделна игра при всички случаи следва да е незначителен по смисъла на Закона за хазарта. В съответствие с това, в случай, че потребителят предпочете да даде залог за участието си в дадена игра или турнир, размерът на залога за участие във всяка отделна игра във всеки отделен случай не може да надхвърля равностойността на 5 лв. (пет лева) без ДДС.
4) Всички игри с точки , игри със залози на страницата forte.games се извършват единствено и само с виртуални точки. Виртуалните точки не представляват платежно средство по смисъла на действащото право, а са само виртуален еквивалент на средствата, които плаща за ползването на услугите на страницата всеки потребител. Всеки потребител, който желае да участва в игри и/или турнири, давайки залог за това, следва да закупи съответно необходимия брой виртуални точки, ако съответната игра позволява това. Виртуалните точки не подлежат на олихвяване , независимо от периода, в който стоят, без да се използват от даден потребител. Виртуалните точки , както и други вируални благини ( вип статус и прочи) ,могат да бъдат закупени само чрез предоставените системи за разплащане описани на сайта или вътре в съответните игри.
5) Методите за извършване на плащанията са поместени на страницата forte.games или в самите игри и могат да бъдат изменяни от време на време едностранно от Администратора, като всяко такова изменение влиза в сила и става обвързващо за потребителите незабавно.
6 )Спечелените от даден потребител виртуални точки не могат да бъдат осребрявани и/или обратно изкупувани от Администратора и/или продавани на други потребители и трети лица. При установено продаване на точки или опит за продаване, размяна, замяна и/или всеки друг тип прехвърляне на точки не упоменат тук,но нарушаващ правилата за честна игра, от един потребител към друг такъв или трето лице, съответните точки ще бъдат конфискувани. Като наказание ще бъде прилагана санкция за конфискуване на всички точки на единият или двата и повече акаунта участващи в споразумението помежду си. По преценка на Администратора могат да бъдат изтрити или блокирани както акаунта извършващ продажбата и/или този извършващ покупката, като загубят всички притежавани от тях точки, така и всички свързани акаунти към тези които са извършили съответното нарушение. Под свързани акаунти се разбира такива акаунти, които се притежават, оперирират, използват или по всеки друг начин,не упоменат тук , но приет като такъв от Администратора, са свързани с лицето/лицата извършващи нарушението. При налагане на описаната/ти по-горе санкция/и, Администратора не дължи никаква компенсация на нито една от страните. Също така всяко споразумение извършено между потребители и/или трети лица не е обвързващо спрямо Администратора. Виртуалните точки на даден потребител не представляват ликвидно и изискуемо вземане спрямо forte.games
7)Администраторът не носи отговорност, ако вследствие на неправилно въвеждане на данните за извършване на паричните преводи, плащанията, извършени от даден потребител, не достигнат до сметките на Администратора и вследствие на това сметката на този потребител не могат да бъдат кредитирани със съответния брой виртуални точки или не е получил съответните виртуални благини ( вип статус или др). Поради факта, че плащанията се извършват чрез системи за разплащане, които се намират извън контрола на Администратора, е възможно между момента на извършване на плащането от страна на потребителя до момента на получаване на съответната сума от Администратора и последващото кредитиране на сметката на потребителя със съответния брой точки да мине известно време, чиято продължителност не може да бъде предвидена. Във връзка с това Администраторът не може да бъде държан отговорен за евентуални забавяния по смисъла на предходното изречение, независимо че в периода между момента на извършване на плащането и момента на заверяване на сметката на потребителя със съответния брой виртуални точки или други благини ( вип статус и пр.) потребителят няма да бъде в състояние да ги използва.
8)Заплатените суми не подлежат на възстановяване в брой в полза на потребителя. При наказание на потребител заради игра и/или поведение и/или практики, несъобразени с тези Общи условия или текущите правила Администраторът не е задължен да прехвърля виртуални благини ( точки, вип статус и прочие) от акаунта на санкционирания потребител на нов акаунт, или пък да компенсира по някакъв начин на собственика на акаунта асоциирани с този акаунт
9) При провеждане на състезания и/или турнири в някои от игрите е възможно обявяването на награден фонд. Този награден фонд се формира от виртуалните точки, които всеки потребител е предоставил като залог за участието си в турнира. Наградният фонд се разпределя между класираните на първите няколко места потребители, като точните условия се описват в правилата за провеждане на съответния турнир. Участие в турнири имат само регистрирани потребители с право на регистрация съгласно тези Общи условия.
10) Виртуалните точки могат да бъдат прехвърляни от един на друг потребител, само и единствено с предварителното писмено съгласие на Администратора или в случай, че съответнта игра има такава опция изрично упомената в нея.

VII. Права и задължения на потребителя
1) Потребителят сам осигурява необходимото му за ползването на ПРИЛОЖЕНИЕТО клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет), достъп до Интернет и други.
2) Потребителят има право на достъп до игрите, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Общите условия
3) Потребителят се задължава при ползване на игрите :
3.1) да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
3.2) да не използва Множество профили. Такова действие се наказва с блокирането и заличаването на всички акаунти без предупреждение. Всички натрупани виртуални точки, вип статус и/или виртуални благини се отнемат от потребителя, без за това да му се дължи каквото и да е обезщетение. Наказанията при нарушаването на това правило се прилагат независимо дали акаунтите се използват ефективно от регистриралия ги потребител, или не. Забранено е и влизането на един потребител едновременно през сайта forte.games и през партньорските сайтове ( сайтове в които са разположени игрите)
3.3) в случаите когато реши да размени или прехвърли свои акаунт към друг потребител да уведоми Аднистратора или екипа на сайта в писмена форма. Всяко следващо влизане в старият акаунт на потребител , който е поел нов такъе се счита за използване на Множество профили и е наказуемо според текущите правила. Потребители, които участват в подобна размяна/подаряване на акаунт/и, сами носят отговорност за произтичащи от това действия, недоразумения и проблеми и екипът ни не се ангажира с разрешаването им или взимане на административно становище по въпроса
3.4.) да не се представя за друго лице или за представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора.
3.5) да не накърнява личното достойноство на другите потребители на ПРИЛОЖЕНИЕТО и да не ги дискриминира на база възрастова, религиозна, етническа, политическа, полова, сексуална или друга основа, както и да не подбужда нарушаване на законодателството на Република България.
3.6) ако открие бъг в играта е длъжен незабавно да преустанови използването на този бъг, да не разгласява съществуването му и да уведоми незабавно Администратора за това, като посочи въпросния бъг и възможните му негативни ефекти. За изпозлването и недокладването на бъг, потребителят се наказва с изтриване на акаунта и отнемане на всички налични към съответния момент виртуални точки, виртуали ВИП статус и/или виртуални благини. При открит начин за заобикаляне на системата, при умишлен опит за затрудняване на работата на сървърите, както и при опит за манипулиране на кодовете на играта, нарушителят се наказва с изтриване на акаунта
3.7) да не влиза в чужд акаунт без знанието на собственика. В случайте на такова влизане или непряко намесване в играта на друг потребител / чужд акаунт и всякакви злоумишлени действия спрямо друг потребител, нарушителят се наказва с изтриване на акаунта и отнемане на всички налични към съответния момент виртуални точки, виртуален вип статус и виртуални благини.
3.8) да не използва ботове и/или скриптове. Всяко използване на такива средстав е строго забранено и се наказва с изтриване на акаунта и отнемане на всички налични към съответния момент виртуални благини (точки, вип статус и пр.)
3.9) да не използва каквито и да било похвати за да получи конфиденциална информация от други потребители, като пароли, различни видове кодове и всеки друг вид информация, до която нормално не би трябвало да имат достъп; Обидни и нецензурни потребителски имена; Обидни, нецензурни, рекламни аватари;Обиди и заплахи от страна на потребителите към екипа на играта или други потребители
3.10) да не засяга интересите на Fortegames , като предлага услуга която Fortegames предлага ,или е със същият резултат при едни или други условия , получавайки облага за себе си и/или други трети лица.
4) Всякакъв вид обиди , изнудване, заплахи и/или дискриминационни изказвания, които се отправят от и/или към потребители и Администратора или екипа на fortegames са строго забранени, независимо от вида, мястото, и времето по което са отправени. Насилствено поведение към друг потребител да изтрие акаунта си , игри с един акаунт, извършване на игра с друг акаунт, споделяне на парола или подтикване към нарушение на правилата на сайта е забранено.
5) Потребителите нямат право да осъществяват рекламна дейност на сайта, както и в игрите, независимо дали това се извършва под формата на реклами в чата, в потребителските имена, под формата на текст, банери, линкове, картинки, аватари,при обмяната на съобщения между потребителите и др. и независимо дали се извършва със съгласието на рекламираното лице (собственика на рекламираната марка) или не. Всякакъв тип реклама, спам и нежелани писма са забранени
6) Всяко установено от Администратора нарушение на забраните по този раздел се наказва с изтриване на акаунта на потребителя, извършил нарушението, и отнемане на всички налични към съответния момент виртуални благини (точки, вип статус и др.), асоциирани с този акаунт. Като по-лека мярка, по преценка на администратор, може да се наложи намаляване на рейтинга за игра/игри, намаляване на виртуалните точки, срока на действие на вип статуса и/или намаляване и/или пълно премахване на получените виртулни благини. В допълнение на това Администраторът има право да получи от нарушителя обезщетение за всички други вреди, които е претърпял вследствие на съответното нарушение ( включително и за всички евентуално наложени му глоби и санкции от компетентните български власти )
7) Вие като потребител се съгласявате и признавате, че сте единственият отговорен за формата,съдръжанието и точността на материалите и съобщенията които публикувате в сайта или изпращате до други потребители, когато ползвате услугите предоставени от сайта.
8) Потребителят се задължава редовно да проверява за промени в настоящите Общи условия. В случай на несъгласие с тях или с част от тях, той се задължава да прекрати преустанови използването на игрите и да се откаже от настоящите Общи условия посредством изтриване на акаунта си.

VIII. Права и задължения на Fortegames
1) Fortegames няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителят използва сайта и игрите, като не носи отговорност за дейността на потребителя във връзка с използване на сайта и игрите. Fortegames няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите си, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на потребителя посредством ползването на сайта и игрите.
2) В случай, че потребителят не използва сайта и игрите в период от 90 дни, Fortegames има право, но не и задължение, едностранно да се откаже от договореното с потребителят в текущите Обищи условия и/или да спре достъп му до сайта и игрите, да прекрати регистрацията му и/или да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание
3) Fortegames има правото да поставя на всяка от страниците на сайта и в игрите електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от Fortegames или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Fortegames. Fortegames не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси, както и на услуги или ресурси, които са станали достояние на потребителя при ползването на сайта и/или игрите, както и за съдържанието, верността и законосъобразността на информацията в изпращаните и получаваните от потребителите електронни текстови съобщения и в публикуваните от тях коментари.
4) Fortegames има право да изпраща непоискани търговски съобщения до потребителя, включително чрез системата за размяна електронни съобщения между потребители, инкорпорирана в сайта или/и игрите, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия потребителят се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Fortegames. 5) Fortegames има право по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира достъпа на потребителя до сайта или/и игрите, както и да ограничава временно достъпа на потребителя до сайта/игрите или на отделни части от него.
6) Fortegames има право по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание , да променя рейтинга, виртуалните точки, срока на валидност на вип статуса, броя игри, броя победи, загуби и всякакви други величини обвързани с действията на потребителя в сайта или игрите, особено в случаи на опити за измама (в това число, но не само, използването на нечестни, непочетенни и/или други методи с цел манипулация на резултатите в сайта или игрите) и/или нарушаване на настоящите Общи условия , добрите нрави или други приложими норми.

IX. Ограничаване на отговорността
1) Администраторът на forte.games не може да даде гаранция, че услугите, които се предлагат на страницата forte.games, по всяко време ще:
1.1)отговарят на изисквания и субективните очаквания на всеки отделен потребител за съдържанието на страницата forte.games и услугите, предлагани там.
1.2)бъдат постоянни, навременни, надеждни и сигурни и ще функционират 24 часа на ден, 7 дена в седмицата, без да бъдат допускани технически и човешки грешки.
1.3)дават винаги точни и надеждни резултати.
2) Администраторът на сайта също така не може и не се ангажира с участие във взаимотношенията потребител-потребител, както и не упражнява контрол върху поведението и държанието на потребителите в сайта. В случай на възникване на спор между двама или повече потребители, Вие освобождавате сайтът forte.games (както и всички негови служители и агенти) от претенции, искове или възстановяване на щети (фактически или последствени, директни или индеректни) от всякакъв характер, знайни и незнайни, разкрити или неразкрите, подозирани или неподозирани, произтичащи от или по какъвто и да е начин свързани с подобни спорове и спорове или проблеми свързани със забрана за чат за определен период от време (дни,седмици или месеци) или от изтриването на акаунт без право на възстановяване.
3) Администраторът също така ние няма задължението да контролира съдържанието и съобщенията предоставени от нашите потребители за нас или към други потребители и не гарантира за точноста, цялостта или качеството на това съдържание. Впредвид това вие разбирате и приемате, че като използвате услугите на сайта, може да видите съдържание и съобщения, които са обидни, неприлични, противоречиви, не отговарящи на добрите обноски.
4) Участието на администраторите, модераторите и всички служители на forte.games при санкционирането на потребители, чрез забрана на акаунтът, изтриване на профил или част от съдържанието на профил или други методи за налагане на санкции е напълно доброволно и не задължително.
5) С регистрацията на потребител в страницата forte.games не води до възникването на някакво специално отношение между този потребител и Администратора. Потребителите се съгласяват изрично, че Администраторът няма контрол и няма задължението да осъществява такъв контрол върху това :
5.1) кои потребители осъществяват достъп до страницата;
5.2) до какво съдържание осъществява достъп чрез страницата всеки отделен потребител; (в) как потребителите интерпретират и схващат съдържанието на страницата, до което имат достъп и/или (г) какви действия или бездействия може да предприеме всеки отделен потребител в резултат от досега си със страницата и нейното съдържание. Поради това Администраторът не може да бъде държан отговорен за каквито и да е неблагоприятни последици, евентуално възникнали в тежест на един и/или повече потребители вследствие на осъществяването от тяхна страна на достъп до страницата и използване на услугите, предлагани там.
6)Услугите, съдържанието, страницата и софтуер от всякакъв вид се предлагат на потребителите във вида, в който се намират към съответния момент, без да се поемат каквито и да е гаранции – било изрично, било с конклудентни действия – относно пригодността им за ползване, функционалната им годност с оглед на целите на всеки отделен потребител.
7)Администраторът ограничава в пълния обем, допустим от приложимото право, отговорността си за точността, надеждността, достъпността, всеобхватността, законността или оперативността на материалите и/или услугите, предлагани на страницата forte.games. Използвайки страницата, всеки потребител разбира, че Администраторът не носи отговорност за евентуални увреждания вследствие на (а) използването на страницата; (б) сваляне на информация, съдържаща се на страницата; (в) неоправомощено използване на изображения, информация или данни от страна на качване и/или свалянето на тези обекти на или от страницата от страна на други потребители; (г) временната или постоянна невъзможност за достъп до съдържанието на страницата, вкл., но не само, поради наличието на вируси, троянски коне или други подобни паразитни програми с деструктивен характер.
8)Потребителите на страницата могат да осъществяват чрез достъпа си до нея достъп и до други интернет-страници. Тези други страници не се намират под контрола на Администратора и/или страницата forte.games. Освен ако изрично е указано противното, нито Администраторът, нито екипът на страницата forte.games гарантират и декларират каквито и да е факти и обстоятелства по отношение на тези други страници, вкл. и по отношение на сигурността на информацията и нейния характер
9) Администратора и/или страницата forte.games не отговаря за други щети освен за груба небрежност или умишлено причинени щети.
10) Задължението за обезщетение при нарушаване на кардинално или съществено задължение е ограничено върху съответно предвидимата щета. Размерът на предвидимата щета е ограничен до 200 лева на акаунт.

X. Услуги, които предлагаме и деца
Нашите услуги не са насочени към деца и не можете да ги ползвате, ако сте на възраст под 18 години. Трябва да сте достатъчно възрастни, за да се съгласите с обработката на вашите лични данни във вашата страна. За да се регистрирате на сайта вие трябва да сте навършили 18 години (или съответно - са на законна възраст за пълнолетие според законите на страната им на пребиваване, от която имат достъп до нашите продукти) и само при условие, че вие не са поставени под запрещение и / или вашата способност не е ограничена по някакъв друг начин. Лица, които не отговарят на горните условия, нямат право на регистрация в нашите продукти. С попълването на регистрация на нашите продукти, всеки потребител заявява, че отговаря на изискванията посочени по-горе. Ако администраторът впоследствие установи, че Потребителят по смисъла на предходното изречение не отговаря на условията за регистрация, Администраторът може, без предварително уведомяване на Потребителя, да отмени регистрацията и съответния потребителски акаунти да отнеме всички натрупани чипове и / или виртуални артикули, свързани с този потребителски акаунт към този момент

XI. Други условия
1)Ако някоя от разпоредбите на тези Общи условия бъде обявена за недействителна или неподлежаща на принудително изпълнение от компетентен съд, арбитраж или друг компетентен орган, останалите разпоредби на Общите условия, както и възникналите въз основа на тези останали разпоредби права и задължения на страните, запазват действието си. Недействителните или неподлежащите на принудително изпълнение разпоредби се считат неписани в тези Общи условия и следва да бъдат заместени от Страните по добросъвестен начин от действителни, приложими и взаимно приемливи разпоредби, чието действие постига максимално близък икономически резултат до този на недействителните или неподлежащите на принудително изпълнение разпоредби.
2)Неупражняването или забавата на Администратора при упражняване на негово право, право при неизпълнение, преценка, съгласие или друго право съгласно тези Общи условия, не съставлява отказ от, и не накърнява, същото или което и да е друго негово право. Еднократното или частично упражняване на такова право не прегражда възможността за бъдещото или пълното му упражняване и не съставлява отказ от друго право по тези Общи условия. Всички откази от права или съгласия от страна на Администратора, давани по тези Общи условия трябва да бъдат в писмена форма.
3)Настоящите Общи условия пораждат действие и обвързват страните по него, техните частни и универсални правоприемници. Независимо от предходното изречение, никоя от страните няма право да прехвърля каквато и да е част от задълженията си по настоящите Общи условия без предварителното писмено съгласие на другата страна. Настоящата разпоредба не може да се тълкува и прилага по начин, който ограничава възможността на Администратора да прехвърля права и задължения на свързано с него лице, ако това се налага или е продиктувано от съображения за удобство.
4) Настоящите Общи условия са изготвени на 20.03.2011 г.
5) Последна актуализация на 26.10.2020 г.
loading...
spacer