spacer
Права и задължения в игрите
1. Въз основа на настоящите Общи условия, Вие имате право да ползвате услугите на сайта съгласно условията за ползване на сайта , като настоящите правила допълват, но не изключват никое от условията за ползване на сайта
2. Всеки има право на свое мнение и да го отстоява, стига това да не противоречи с някоя от другите точки.
3. Уважавайте мнението на другите и спазвайте добрият тон, дори да не сте съгласни.
4. Ако някой ви обиди можете да подадете репорт или да се свържете с модератор, но само в случай, че има такъв в игрите и той е бил пряк свидетел на ситуацията, но не и чре email, ICQ, skype или друга форма на контакт. В случай, че той е или не е свидетел на ситуацията може да вземе или не отношение като това е право на негов избор, но не и задължение
5. Забранява се използването на псувни, обиди, открито заядлив тон или дразнене между потребителите.
6. Не се допуска дискриминация на основата на възраст, пол, раса и вероизповедание.
7. Потребители, които открито обиждат, изказват нецензурни изрази по отношение на потребител / модератор / администратор могат да бъдат санкционирани, като това действие или недействие се определя спрямо условията за ползване на сайта .
8. Потребители, които се опитват провокират явно или не действие или действия срещу,към или на модератор или администратор, включващо заяждане, явна или не провокация,молба за действие, или каквото и да е друго действие прието като отрицателно или негативно, могат да бъдат санкционирани
9. Потребителте подаващи на фалшиви репорти или системното им подаване за кратък интервал от време, могат да бъдат санкционирани
10. Санкциите могат да бъдат кратко изгонване от игрите, забрана за чат или забрана за влизане , за определен период от време по преценка на модератор / администратор. По тежки санкции могат да се налагат по преценка на модератор или администратор или в случай на системно незачитане на правилата или грубо тяхно потъпкване.
11. С модератор или администратор не се спори относно някое негово решение. При желание от негова страна той може да разясни своето решение, като това негово действие има пожелателен, а не задължителен характер.
12. Настоящите правила важат за самите игри и в частност ползването на чата в самите тях,като неизключват и възможността за ползване на самите игри. Те не са окончателни, не обхващат другите услуги на сайта и подлежат на промяна без предварително предизвестие.
loading...
spacer